Vastgoed kopen op Madeira

Vastgoed kopen “Vende-se” op Madeira. Deel 2.

Voordat er vastgoed gekocht kan worden, zal er eerst een bankrekening op Madera geopend moeten worden (met een minimaal bedrag van 280 euro), vervolgens zal de koper een “Número de Contribuente” (belastingnummer) moeten aanvragen. Dit kan worden aangevraagd bij de “Finanças” (het belastingkantoor), hiervoor moet een officieel identiteitsbewijs worden overhandigd.

Onderstaand de wettelijke administratiekosten voor het kopen van vastgoed op Madeira.

Finanças (Belastingkantoor).
A. IMT (overdrachtsbelasting): dit bedrag verschilt per gemeente en moet alleen betaald worden als er permanent gewoond wordt en het vastgoed een waarde heeft van meer dan 115.000 euro, of als het vastgoed gebruikt word als vakantiewoning of investering.
B. Selo (belastinggrondslag): 0,8% van de vastgoedwaarde.

Notário (Notaris): de kosten kunnen variëren per notaris. Het kan goedkoper zijn als er gebruik wordt gemaakt van “Casa Pronta” (publieke notaris).

Conservatòria do Registro Predial. Dit is ongeveer 250 euro als er geen hypotheek is afgesloten (het is duurder als er wel een hypotheek is afgesloten). Dit wordt betaald als de gehele overdrachtsprocedure is afgerond bij de notaris en de akte (escritura) wordt overhandigd.

Hypotheek aanvraag:

Er kan buiten Madeira een hypotheek worden verstrekt, echter dit kan duur uitpakken want een bank buiten Madeira zal moeten onderzoeken of de waarde van het vastgoed verantwoord is.

Daarom kan het gemakkelijker, sneller en goedkoper (1,5% – 1,7% rente) zijn om dit via een Portugese bank te regelen.

De bank kan tot 70% van de vastgoedwaarde een hypotheek verstrekken. De koper moet minimaal 30% van de waarde zelf financieren.

De hypotheek moet afbetaald worden voor de oudste hypotheek aanvrager/houder 75 jaar is.

Aan het aanvragen van een hypotheek zijn er ook kosten verbonden, die per bank kunnen verschillen. De aanvraag kost rond 300 euro en zo’n 250 euro voor de taxateur.

In het algemeen moet er een levensverzekering afgesloten zijn of worden afgesloten.

Tags:

Het leven op Madeira